Welkom bij DutchRoast Coaching

InterCultureel SamenWerken

Verrijkend, herijkend in de ontmoeting met culturen. Bouwen aan duurzame interculturele relaties.

Workshops
Intercultureel Samenwerken met visie en impact

Getogen en getint in Nederland.
Leven en werken in 2 culturen.
Geïntegreerd in de Nederlandse samenleving met een Indonesische achtergrond ken en herken ik de valkuilen van intercultureel samenwerken.

Werken in een internationale zakelijke omgeving heeft mij waardevolle ervaring en inzichten opgeleverd als het gaat om intercultureel samenwerken.

Samenwerken met mensen uit verschillende culturen is een verrijkende maar ook een uitdagende ervaring.
Begrip en waardering voor elkaars culturele normen, waarden en gedragspatronen is cruciaal.
Dat vraagt geduld, empathie, waarbij we onze eigen identiteit niet hoeven te verloochenen.
Flexibiliteit, openstaan voor nieuwe ideeën, luisteren en wederzijds begrip zijn elementen om conflicten op te lossen, waarmee je een solide basis legt voor een effectieve interculturele samenwerking.

Krijg inzicht in hoe jij en jouw organisatie intercultureel samenwerken:
Monitor InterCultureel SamenWerken

Ik ben jouw gesprekspartner om te helpen bij het overbruggen van culturele verschillen en te helpen met:
• het behalen van persoonlijke en professionele doelen
• het ontwikkelen van cultuurkennis en interculturele competenties
• het vinden van oplossingen voor interculture problemen
• het opbouwen van een solide intercultureel team

Met hart, hoofd en humor coach ik:
-Structureel en methodisch
– Met zorg voor borging
– Analytisch en oplossingsgericht
– Resultaatgericht
– Toekomstgericht

E-mail: info@dutchroastcoaching.com
Whatsapp: +31(0)651843275