Intercultureel samenwerken

de krapte op de arbeidsmarkt is groot. Het is bijna elke dag wel in het nieuws.
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de krapte, zoals  maatschappelijke ontwikkelingen  Coronacrisis, vergrijzing, deeltijdwerk, mismatch door een veranderende arbeidsmarkt.

Deze arbeidskrapte maakt dat meer mensen uit het buitenland worden aangetrokken, om de banen op te vullen waarvoor in Nederland geen mensen meer te vinden zijn. Het aantrekken van buitenlandse werknemers is alleen maar effectief als we de voorwaarden creëren waaronder deze mensen kunnen floreren in hun werk. Afstemming van culturele normen en waarden op de functie-eisen, organisatiecultuur, collega’s en cliënten is dus een voorwaarde voor een consistent, consequent succesvol arbeidsbeleid.

https://emiworld.org/emi-tech/cultural-iceberg-communication

In de zorg, industrie en onderwijs werken steeds meer mensen uit verschillende culturen samen.
Oordelen (vooroordelen), meningen en aannames kunnen een bron van irritaties en problemen zijn, zowel in werksituaties als in privé situaties.

Gedurende mijn loopbaan heb ik kunnen ervaren wat oordelen, meningen en aannames kunnen doen met de samenwerking en met relaties.
Misinterpretatie van wat er gezegd werd, opdrachten, afspraken  e.a. zorgden voor irritaties en problemen.
Met de interculturele kennis en handvatten had de impact van de irritaties en problemen gereduceerd kunnen worden, waardoor samenwerking effectiever en succesvoller had kunnen zijn.

Hoe kun je een constructieve samenwerking tussen verschillende culturen bereiken?
Inzicht in eigen cultuur en in de cultuur van de ander maakt dat communicatief onbegrip, verbaal en non-verbaal tot de juiste proporties teruggebracht kan worden, waardoor de voorwaarden gecreëerd worden tot een vruchtbare, constructieve samenwerking.